Các biện pháp phòng chống tiết túc

Việc phòng chống tiết túc nhằm mục đích cuối cùng là loại trừ và khống chế được tiết túc nên phải được tiến hành lâu dài. Những kế hoạch phòng và chống tiết túc phải bao gồm nhiều kế hoạch nối tiếp nhau, thừa kế nhau với những mức độ ngày càng cao hơn.

Các biện pháp phòng chống tiết túc

Công việc phòng và chống tiết túc phải được tiến hành một cách kiên trì với mục đích chủ yếu là hạn chế tác hại của tiết túc và trước mắt không phải là thanh toán hoàn toàn tiết túc.

Những biện pháp làm giảm sinh sản của tiết túc

Đầu tiên cần giảm thức ăn của tiết túc, chúng ta cần biết nguyên tắc chung của tiết túc là phải có ăn mới sinh sản, ăn nhiều thì sinh sản nhiều, ăn ít thì sinh sản ít. Vì vậy, hạn chế  thức ăn của tiết túc như che đậy thức ăn, không cho ruồi ăn sẽ có tác dụng làm giảm mật độ ruồi. Bảo vệ người và gia súc, không cho côn trùng hút máu cũng hạn chế được mật độ của tiết túc…

Có thể triệt nơi sinh đẻ của tiết túc như vậy sẽ làm cho tiết túc phải tìm những nơi sinh đẻ bất kỳ, không thích hợp. Như vậy, thế hệ tiết túc mới sẽ khó hoặc không phát triển được. Nếu xử lý rác tốt, ruồi mất chỗ sinh đẻ thích hợp và có thể đẻ ngay trên mặt đất thường, nên trứng ruồi sẽ bị huỷ hoại hoặc chỉ phát triển được rất ít. Nhộng của ruồi muốn phát triển được thành giòi phải chui xuống đất, nếu hố xí lát gạch nhộng sẽ bị chết…

Bác sĩ tư vấn: Bên cạnh đó cần thay đổi môi trường sống thuận lợi của tiết túc, trong những điều kiện môi trường thuận lợi, tiết túc sinh sản dễ dàng. Nếu điều kiện môi trường không hoàn toàn thuận lợi, sự sinh sản sẽ giảm đi. Việc thanh toán những phế liệu, phế thải từ mảnh bát vỡ, vỏ đồ hộp, nước đọng ở vườn, che đậy các dụng cụ chứa nước…sẽ làm giảm  mật độ muỗi.

Ngoài ra còn có các biện pháp khác như dùng hoá chất có thể làm tiết túc tiệt sinh. Nếu tiếp xúc với những hoá chất này, tiết túc sẽ không sinh sản được và chủng loại sẽ bị giảm dần. Cũng có thể tạo ra những giống đực không sinh sản được bằng cách dùng tia phóng xạ (Tia X, b…) hoặc vô sinh bằng phương pháp lai ghép, cụ thể là cho lai cùng loài nhưng khác về cấu trúc di truyền sẽ tạo ra được thế hệ con lai bị vô sinh hoặc không có khả năng truyền bệnh.

Khống chế sự tiếp thu mầm bệnh vào tiết túc

Muốn thực hiện khống chế mầm bệnh vào tiết túc, cần phải có những biện pháp phát hiện sớm các bệnh, điều trị triệt để cho người bệnh, không để tiết túc đốt người bệnh…Việc điều trị triệt để cho người bệnh, không để cho tiết túc đốt người bệnh sẽ tạo nên những tiết túc “sạch”, không có tác dụng truyền bệnh. Nếu có muỗi sốt rét, nhưng không còn người bị sốt rét thì cũng không có bệnh và dịch sốt rét.

Nguồn tapchisuckhoe.edu.vn