Lưu ý trong cách bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm

Việc ly tâm thường được thực hiện trong khoảng một giờ sau khi mẫu được thu lượm. Nếu các mẫu được gửi đi thì chỉ được sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương, trừ trường hợp thật đặc biệt là máu toàn phần mới được vận chuyển đi xa để phân tích.

Lưu ý trong cách bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm

Do đó chúng ta cần luôn lưu ý trong khâu bảo quản và vận chuyển mẫu xét nghiệm.

Cách bảo quản một số mẫu xét nghiệm

Bác sĩ tư vấn: Đầu tiên phải kể đến là mẫu enzym, mẫu này bao gồm các huyết tương sử dụng để đo hoạt độ enzym nói chung và thường có thể bảo quản ở nhiệt độ 4°C đến 5 ngày mà hoạt độ enzym không giảm quá 10%. Riêng đối với LDH, không bảo quản trong tủ lạnh vì hoạt độ của nó giảm khi các isoenzym LDH4 và LDH5 của nó không ổn định trong điều kiện lạnh; còn ADP chỉ ổn định khi mẫu huyết tương được acid hóa.

Đối với các cơ chất là các chất chuyển hóa trong huyết tương thường ổn định ở 4°C trong 6 ngày mà nồng độ không có sự thay đổi đáng kể. Riêng đối với triglycerid có thể bị giảm do bị lipase thủy phân. Tuy nhiên, nồng độ này không thay đổi nếu phương pháp phân tích phân tích qua glycerol toàn phần. Sự bảo quản ở nhiệt độ phòng làm giảm nồng độ của phosphat, acid uric và creatinin. Bilirubin bị phá hủy khi bị ánh sáng chiếu vào trong quá trình bảo quản. Glucose sẽ chỉ được bảo quản sau khi tách protein khỏi mẫu máu hoặc thêm chất ổn định.

Bên cạnh đó cũng cần lưu ý bảo quản một số chất khác như các protein, các kháng nguyên và kháng thể có thể được bảo quản ở 4°C trong 1 tuần. Các hormon steroid tương đối bền, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng đến 3 ngày, các dấu ấn ung thư cũng có thể bảo quản như vậy. Các hormon peptid muốn bảo quản quá 1 ngày phải để vào tủ lạnh sâu. Các hormon đặc biệt không bền là ACTH, renin, insulin, GH và calcitonin. Trường hợp huyết tương nghèo tiểu cầu sử dụng để xác định thời gian prothrombin không được để quá 8 giờ. Hoạt độ của các chất chống đông máu phải được xác định trong khoảng 3 giờ, nếu quá thời hạn trên thì huyết tương phải được bảo quản ở 4°C. Với mẫu máu toàn phần để tổng phân tích máu có chống đông bằng EDTA chỉ được sử dụng dưới 24 giờ đồng hồ.

Cách gửi bệnh phẩm xét nghiệm

Khi gửi bệnh phẩm từ nơi này đến nơi khác trong nước hoặc ra quốc tế thì cần bảo quản bệnh phẩm trong phích đá khô. Nói chung sự thay đổi hoạt độ enzym và nồng độ các chất chuyển hóa không quá 10% trong khoảng 2 ngày, nếu nhiệt độ bảo quản mẫu dưới 25°C.

Nguồn tapchisuckhoe.edu.vn