Sử dụng thuốc an toàn cho phụ nữ có thai

Phụ nữ có thai được xếp vào nhóm đối tượng đặc biệt trong sử dụng thuốc. Do đó, khi sử dụng thuốc ở nhóm đối tượng này cần hết sức cẩn trọng nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho mẹ và bào thai.