Cùng tìm hiểu các loại Vitamin tan trong dầu

Vitamin tan trong dầu gồm các loại vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Tuy nhiên, vitamin A cần được quan tâm nhất. Chúng được dùng khi nào và có vai trò gì? Chúng ta hãy tìm hiểu cùng các chuyên gia nhé!