Sinh viên y dược nhận thức về bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch

Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương.

Sinh viên y dược nhận thức về bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch

Sinh viên y dược nhận thức về bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch

Về hình thức của bạo loạn, gồm có bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang hoặc bạo loạn chính trị kết hợp với vũ trang.

Âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch

Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “diễn biến hoà bình” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử quá khích, làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong một thời gian nhất định (thường chỉ diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Quy mô bạo loạn lật đổ, có thể diễn ra ở nhiều mức độ, từ quy mô nhỏ đến lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra bạo loạn lật đổ có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm về kinh tế, chính trị, văn hóa.

Các thế lực thù địch chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ của Việt Nam

Thủ đoạn kích động sự bất bình của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở, rồi uy hiếp khống chế cơ quan quyền lực của địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền, vũ khí của nước ngoài vào để tăng cường sức mạnh.

Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, quy mô, địa điểm và thời gian.

Âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch

Âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch

Trách nhiệm của sinh viên y dược trong phòng chống bạo loạn lật đổ

Trước những âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ của địch. Là sinh viên y dược nói chung và sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur nói riêng phải ra sức học tập, nghiên cứu để không bị các thế lực thù địch, phản cách mạng lợi dụng. Để có thể nhìn nhận ra những âm mưu, thủ đoạn của địch

Từ những nhận thức đúng đắn đó, các bạn sinh viên y dược hiểu và tuyên truyền, chia sẻ rộng dãi về đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà Nước với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí người thân và những người dân ở khu vực địa phương mình đang sinh sống.

Trách nhiệm của sinh viên y dược trong phòng chống bạo loạn lật đổ

Trách nhiệm của sinh viên y dược trong phòng chống bạo loạn lật đổ

Sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời cũng là một đối tượng mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng, chống phá nhằm làm suy thoái về đạo đức, lối sống và phai nhạt niềm tin, lí tưởng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy là mỗi sinh viên y dược cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành một sinh viên tốt, công dân tốt, cống hiến cho đất nước, phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết không để kẻ thù lợi dụng, kịp thời phát hiện và tích cực đấu tranh, ngăn ngừa, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững sự ổn định mọi mặt của nhà trường, địa phương mình đang sinh sống góp phần thực hiện thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn tapchisuckhoe.edu.vn