Chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng

Mùa hè là mùa của các bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh tay chân miệng. Bệnh này không chỉ xuất hiện ở người lớn mà tỉ lệ trẻ nhỏ bị bệnh này cũng rất cao.