Bệnh mạch máu ngoại biên

Bệnh mạch máu ngoại biên, hay còn gọi là PVD (Peripheral Vascular Disease), bao gồm những tổn thương hoặc thuyên tắc ảnh hưởng đến các mạch máu nằm cách xa tim (tức là những động ,tĩnh mạch đem máu đến và đi cho các chi cũng như nội tạng từ vùng dạ dày trở xuống).

Bệnh bao gồm những tổn thương hoặc thuyên tắc ảnh hưởng đến các mạch máu nằm cách xa tim. Ngoài ra, bệnh còn có thể ảnh hưởng những động mạch cung cấp máu cho đầu. Tuy nhiên, bệnh lý mạch máu ngoại biên chủ yếu ảnh hưởng đến hệ động mạch ở chân và bàn chân.

Tìm hiểu qua bài viết :