Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển năm 2019

Theo thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Việt Đức thì đơn vị cần rất nhiều vị trí ở các phòng ban. Vì thế, bệnh viện sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển năm 2019.

Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển năm 2019

Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển năm 2019

Theo đó, thông tin trên trang Tuyển dụng Y Dược cũng đã cụ thể thông tin tuyển dụng đối với từng vị trí tại Bệnh viện Việt Đức, dự kiến vào tháng 2/2019 như sau:

Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng nhiều vị trí viên chức năm 2019

Các Bác sĩ đầu ngành Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn nhận định Bệnh viện Việt Đức là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc chẩn đoán, điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân tại Hà Nội. Vì thế, năm 2019, bệnh viện chính thức tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển, dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển vào tháng 2/2019.

Theo thông tin tuyển dụng Y Dược thì bệnh viện Việt Đức tuyển dụng 2019 với tổng số 308 chỉ tiêu. Trong đó có 23 kế toán, 26 chuyên viên, 186 điều dưỡng và nhiều vị trí khác.

Cụ thể cá vị trí Bệnh viện Việt Đức cần tuyển dụng năm 2019 bao gồm:

  1. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tuyển: 308 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 23 chỉ tiêu.

– Bác sĩ Y học dự phòng hạng III: 01 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng: 186 chỉ tiêu.

– Dinh dưỡng hạng III: 02 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y: 23 chỉ tiêu.

– Dược: 07 chỉ tiêu.

– Kỹ sư hạng III: 12 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên hạng IV: 04 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 26 chỉ tiêu.

– Cán sự: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 23 chỉ tiêu.

Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng nhiều vị trí viên chức năm 2019

Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng nhiều vị trí viên chức năm 2019

Yêu cầu chung đối với từng vị trí tuyển dụng

Trang thông tin Y Dược cũng đã cập nhật cụ thể các yêu cầu chung bao gồm:

  1. Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
  2. Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên.
  3. Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.
  4. Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí cần tuyển.
  5. Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
  6. Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí cần tuyển.
  7. Có trình độ tin học theo quy định.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Hình thức nộp hồ sơ ứng tuyển vào Bệnh viện Việt Đức

  • Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 21/12/2018 đến hết ngày 21/01/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng các bạn có thể tham khảo trên website của Bệnh viện Việt Đức ở địa chỉ: http://benhvienvietduc.org/

Nguồn: tapchisuckhoe.edu.vn