Bộ Giáo dục sẽ công nhận bác sĩ chuyên khoa 2 tương đương trình độ Tiến sĩ

Trong Dự thảo thông tư sửa đổi về quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và tuyển sinh đã đề cập việc công nhận bác sĩ chuyên khoa 2 tương đương Tiến sĩ.

Bộ Giáo dục sẽ công nhận bác sĩ chuyên khoa 2 tương đương trình độ Tiến sĩ

Bộ Giáo dục sẽ công nhận bác sĩ chuyên khoa 2 tương đương trình độ Tiến sĩ

Đây cũng được xem là điểm mới đáng được chú ý nhất trong dự thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào. Hiện Dự thảo đang được công bố lấy ý kiến và sẽ được chính thức trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự bảo thông tư sửa đổi quy định tuyển sinh

Trên các trang thông tin Y Dược gần đây cũng đã đăng tải tin tức về Dự thảo mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố liên quan đến việc tuyển sinh các ngành Giáo viên và tuyển sinh trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Được biết, đây cũng là điểm mới được Bộ GD-ĐT đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi về quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vừa được công bố lấy ý kiến.

Các chuyên gia Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã quy định rõ, để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các trường phải dựa vào số lượng giảng viên quy đổi, diện tích sàn xây dựng… để tính toán. Trong đó, trình độ giảng viên khác nhau sẽ có hệ số quy đổi khác nhau, thấp nhất là trình độ đại học (hệ số 0,3), rồi đến trình độ thạc sĩ (hệ số 1) tiến sĩ (hệ số 2) , phó giáo sư (hệ số 3) và giáo sư (hệ số 5). Còn đối với giảng viên là bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 không có hệ số quy đổi riêng. Nếu bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 mà không có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì cũng chỉ được tính tương đương hệ số của giảng viên trình độ đại học. Thông tin trên cũng đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ dư luận trên cả nước những ngày qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự bảo thông tư sửa đổi quy định tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự bảo thông tư sửa đổi quy định tuyển sinh

Khối ngành Sức khỏe: Giảng viên có bằng chuyên khoa 2 tương đương Tiến sĩ

Theo nội dung dự thảo mới, đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa 2 các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Còn giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp 1 các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ thạc sĩ. Hiện Dự thảo đang được công bố lấy ý kiến trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Nguồn tapchisuckhoe.edu.vn