Khám vùng vai cánh trái

Mục tiêu học tập: Học thuộc giải phẫu định khu và chức năng vùng vai, cánh tay. Áp dụng nguyên tắc chung của khám lâm sàng cơ quan vận động vào khám vùng vai cánh tay. Trình bày chi tiết mẫu chuẩn vùng vai cánh tay. Biết khám một số test thường dùng

Tìm hiểu bài: Khám vùng vai cánh trái