Phân loại kháng sinh

Thuốc kháng sinh rất đa dạng và mỗi loại thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng với một loại vi khuẩn nhất định. Vì vậy, khi chữa trị cho người bệnh các bác sĩ sẽ tự đoán loại vi khuẩn gây bệnh. Trong trường hợp một loại kháng sinh được dự đoán đó có thể chống lại tất cả các loại vi khuẩn trong cơ thể thì các bác sĩ sẽ không cho bệnh nhân phải xét nghiệm thêm nữa.

Bên cạnh đó, nếu tình trạng nhiễm trùng do nhiều loại vi khuẩn khác nhau thì để biết rõ hơn, các bác sĩ phải cho bệnh nhân thực hiện thêm các xét nghiệm để xác định chính xác vi khuẩn gây bệnh dựa vào các mẫu máu, mẫu nước tiểu, mô từ bệnh nhân. Sau quá trình đó, các vi khuẩn sẽ được thử nghiệm tính nhạy cảm với các loại thuốc kháng sinh khác nhau.