Tìm hiểu cơ chế tác động của thuốc

Tìm hiểu nguyên lý và những quy luật tác động lẫn nhau giữa thuốc và hệ thống sinh vật trong cơ thể.

Tác dụng của thuốc là kết quả của quá trình tương tác giữa thuốc với các thành phần của tế bào trong cơ thể, tạo nên những đáp ứng của các tổ chức đối với thuốc.

Thông thường thuốc có tác dụng điều hòa (tăng cường hoặc ức chế) một hoặc một vài chức năng nào đó của cơ thể chứ không tạo ra chức năng mới.

Cùng tìm hiểu cơ chế tác động của thuốc qua bài sau: