Rối loạn cân bằng acid – base

Đại cương rối loạn cân bằng acid base cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể giải thích được cơ chế điều hòa cân bằng acid-base trong cơ thể, trình bày được khả năng điều chỉnh của cơ thể trong những trường hợp rối loạn cân bằng acid-base.

Tìm hiểu chi tiết qua bài sau: