Sử dụng thuốc trên đối tượng đặc biệt

Tìm hiểu sử dụng thuốc đối tượng đặc biết :

1. Trẻ em
2. Người lớn tuổi (người già)
3. Phụ nữ mang thai và cho con bú
4. Người suy gan, suy thận