Suy thận cấp , suy thận mãn – chỉ định chạy thận

Tìm hiểu suy thận câp, suy thận mãn tính, các chỉ định chạy thận.
– Suy thận mạn là sự giảm dần độ lọc cầu thận (3 hay 6 tháng cho đến nhiều năm) và không hồi phục toàn bộ chức năng của thận: rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan, ứ đọng các sản phẩm azote máu…

-Người bệnh suy thận giai đoạn cuối phải điều trị thay thế, bao gồm thận nhân tạo, lọc màng bụng, ghép thận. Trong đó thận nhân tạo được áp dụng phổ biến nhất.

-Thận nhân tạo là thiết lập vòng tuần hoàn ngoài cơ thể có lưu lượng máu từ 200 – 250 ml/phút thời gian kéo dài từ 3 – 4 giờ/ lần lọc máu và từ 2-3 lần/ tuần